Εκδηλώσεις

Καλώς ήλθατε στην λίστα των εκδηλώσεων μας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες και τις επερχόμενες εκδηλώσεις μας.

Report-ASAP – 30 ΜΑΙΟΥ 2019

Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στη σύνταξη λογιστικών εκθέσεων αειφορίας

Στις 30 Μαϊου, η ASSERTED KNOWLEDGE θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα μία ημερίδα με θέμα “Report-ASAP – Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στη σύνταξη λογιστικών εκθέσεων αειφορίας”, προκειμένου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Report-ASAP, ενός έργου που έχει ως στόχο να ενημερώσει για τις πρακτικές σύνταξης λογιστικών εκθέσεων αειφορίας. Κατά τι διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της  Ακαδημίας του Report_ASAP. Το έργο χρηματοδοτείτε στο πλαίσιο του KA2 του προγράμματος Erasmus +.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της εκδήλωσης και δηλώστε συμμετοχή εδώ  !

inSCREENMODE – 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ενδυνάμωση των νέων για να ενημερωθούν σχετικά με τον εθισμό στο Διαδίκτυο και πώς να μετριάσουν την υπερβολική χρήση του

Στις 29 Μαρτίου 2019, η Crystal Clear Soft (CCS) θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα μία ημερίδα με θέμα “inSCREENMODE – Ενδυνάμωση των νέων απέναντι στον εθισμό στο Διαδίκτυο: Πώς να μετριάσετε την υπερβολική χρήση του”, προκειμένου να παρουσιάσει και να προωθήσει τα αποτελέσματα του inSCREENMODE, ενός έργου που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους νέους στην αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών εθιστικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου. Το έργο χρηματοδοτείτε στο πλαίσιο του KA2 του προγράμματος Erasmus +.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της εκδήλωσης και δηλώστε συμμετοχή εδώ  !

BOSS4SME – 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

Στις 7 Δεκεμβρίου, η Crystal Clear Soft (CCS) θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα μία ημερίδα με θέμα “BOSS4SME – Εξατομικευμένη κατάρτιση σε ΜΜΕ για διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο επίπλων”, προκειμένου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του BOSS4SME, ενός έργου που έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου απο ΜΜΕ του ευρύτερου κλάδου των επίπλων. Το έργο χρηματοδοτείτε στο πλαίσιο του KA2 του προγράμματος Erasmus +.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της εκδήλωσης και δηλώστε συμμετοχή εδώ  !

Εισαγωγικό βίντεο

Cyber Violence

CyberViolence – 27 Ιουλίου 2018

ΣΤΟΠ στη διαδικτυακή βία

Στις 27 Ιουλίου 2018, η Crystal Clear Soft (CCS) διοργανώνει στην Αθήνα, στο πλαίσιο του KA2 προγράμματος Erasmus+ CyberViolence, εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο «Σχεδιασμός και εκτέλεση εκπαιδευτικών σεναρίων σχετικά με την προστασία από τη διαδικτυακή βία».

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναπτύξει ή/και να ενισχύσει τις εκπαιδευτικές δεξιότητες εκπαιδευτών και συμβούλων νέων και εκπαιδευτικών όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση εκπαιδευτικών εργαστηρίων και μικρομαθημάτων για την ενδυνάμωση νέων ηλικίας 13-28 ετών απέναντι στο ραγδαία αυξανόμενο φαινόμενο της διαδικτυακής βίας.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές οργάνωσης εκπαιδευτικών βιωματικών σεμιναρίων και θα ασκηθούν στην υλοποίηση ενδεικτικών εκπαιδευτικών σεναρίων σχετικά με την προφύλαξη, την προστασία και την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της εκδήλωσης και δηλώστε συμμετοχή εδώ!

 

CyberViolence – 19 Ιουνίου 2018

Στις 19 Ιουνίου 2018, η Crystal Clear Soft (CCS) διοργανώνει στην Αθήνα, στο πλαίσιο του KA2 προγράμματος Erasmus+ CyberViolence, ημερίδα με θέμα «ΣΤΟΠ στη διαδικτυακή βία: Μεθοδολογικά εργαλεία για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Free from Cyber Violence”».  Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερώσει εκπαιδευτές νέων, εκπαιδευτικούς και γονείς σχετικά με το πρώτο παραδοτέο του έργου που είναι η Εργαλειοθήκη, μια καινοτόμα συλλογή μεθοδολογικού και εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την προφύλαξη, προστασία και αντιμετώπιση του ραγδαία αυξανόμενου φαινομένου της διαδικτυακής βίας.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της εκδήλωσης και δηλώστε συμμετοχή εδώ  !